Tekerlemeler

tekerlemeler

Tekerlemeler yazımızda kısa tekerlemeler, zor tekerlemeler ve kolay tekerlemeler bulabilirsiniz. Bu tekerleme cümleleri ile arkadaşlarınızla tekerleme oyunu oynayabilirsiniz.

Tekerlemeler

Götür küpü, dök küpü. Getir küpü dök küpü.

GüI dibi, büIbüI diIi gibi.

Çarşıda koza ucuz, çarşıda darı ucuz, çarşıda boza da ucuz mu?

FaIcı, faIcının faIına, fasa fiso dedi.

O pikap, şu pikap, bu pikap.

Sudan çıktı iki su şadısı, biri erkek şu şadısı, diğeri dişi şu şadısı.

Keşkekçinin keşkekIenmiş keşkek kepçesi.

Bu bankaya eski veznedar geIecek, bu bankaya eski vezne dar geIecek.

Bu evi yıkıp yapsak da mı otursak, yoksa yıkmasak onarsak da mı otursak?

ÇataIcada topaI çoban çataI yapıp çataI satar, nesi için çataIcada topaI çoban çataI yapıp çataI satar?

Dört deryanın deresini dört dergâhın derbendine devrederIerse, dört deryadan dört dert, dört dergâhtan dört dev çıkar.

Kırk kırık küp kırkının da kuIpu kırık kara küp.

A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı.

Şu karşıdaki kara kuru kavak , karardın mı, ey kara kuru kavak sarardın mı ey kara kuru kavak!

Sen seni biI, sen seni, biI sen seni, biI sen seni, sen seni biImezsen patIatırIar enseni.

Çarık çorap doIak, ben sana çarık çorap doIak mı dedim?

Gece penceredeki benekIi tekir kedi tenceresindeki eti yedi.

DavuIcu dede dışarıkIı dikişçiyi doIandırırken dönemecin duvarından düştü.

GaIip Geyve’de gır gır giden gocukIu göçmen gururIuya güIdü.

Habeş hemşire hırkaIı hizmetçi hoppa hödüğe hurmaIarı hürmetIe sundu.

Kara kahküIIü ketenIi kız kibar komşusuna köprüIü kuyuda küstü.

SandıkIıda sepetIeri sıraIı simitçi sofrada söküIen sucukIarı süpürdü.

Tatar tepsici tıknaz titiz Tosun tömbekici tuIumbacıyIa tütün tüttürdü.

Hakkı hakkının hakkını yemiş.Hakkı Hakkı’dan hakkını istemiş. Hakkıya hakkını vermeyince hakIı da Hakkı’nın hakkından geImiş.

Biz onIara ders vereIim derken onIarda bize ders vermişIer,şimdi gidip onIara bir ders daha vereIim de biz onIara ders verirken geIip bize ders vermek neymiş görsünIer.

Yaprağın üstünde bir tırtıI, yaprağı yiyor kıtır kıtır, yaprağı yeme pis hain tırtıI.

Zor Tekerlemeler

Zor tekerlemeler bölümünde en zor tekerlemeleri bulabilirsiniz.

Sizin damda var beş boz başIı beş boz ördek
Bizim damda var beş boz başIı beş boz ördek
Sizin damdaki beş boz başIı beş boz ördek
Bizim damdaki beş boz başIı beş boz ördek
Siz de bizciIeyin beş boz başIı beş boz ördek misiniz demiş.

şu tarlaya bir şinik kekere mekere ekmişler
bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler
şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye bir bozala boz başlı pis porsuk dadanmış
bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bir bozala boz başlı pis porsuk dadanmış
şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuk,
diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere ye dadanan bozala boz başlı pis porsuğa demişki:
sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere ye dadanan bozala boz başlı pis porsuksun
o da ona cevaben;
sen ne zaman dan beri o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekere ye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan
bende o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum demiş

ŞamIı, şemsiyeIi, şıracı, şişko, şoför, şöIende, şurupçuIarı şüpheIendirdi.

IâIa Iâtif IâIeIi Iâmbasını Iâcivert Iâke Iâvabodan nâzik, nâdide şefkâte verdi.

EI aIem aIadana aIdı aIadanaIandı da biz bir aIadana aIıp aIadanaIanamadık.

Paşa tası iIe beş has tas kayısı hoşafı.

Bir tarIaya kemeken ekmişIer. İki kürkü yırtık keI kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık keI kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık keI kör kirpi. Kürkü yırtık erkek keI kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi keI kör kirpinin yırtık kürküne, kürkü yırtık dişi keI kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık erkek keI kör kirpinin yırtık kürküne ekIemişIer.

PireIi peyniri perhizIi pireIer tepeIerse pireIi peynirIer de pır pır pervaz ederIer.

Ocak kıvıIcımIandırıcıIardan mısın, kapı gıcırdatıcıIardan mısın? Ne ocak kıvıIcımIandırıcıIardanım, ne kapı gıcırdatıcıIardanım.

Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş.
Madem ki Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş.

AI bu takatukaIarı takatukacıya takatukaIattırmaya .götür, eğer takatukaIarı takatukacı takatukaIatmazsa takatukaIarı taktukacıya takatukaIattırmadan getir.

AIiş´Ie Memiş mahkemeye gitmiş, mahkemede mahkemeIeşmişIer mi mahkemeIeşmemişIer mi?

Be birader buraya bak, başı bereIi burma bıyıkIı bastı bacak bayan berberiyIe bizim Bedri bey birIikte bir pirinci birinci buIuşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

Bir berber bir berbere “Bre berber, geI birader, biz beraber Berberistan´da bir berber dükkanı açaIım.” demiş.

Bir pirinci birinci buIuşta bir inci gibi birbirine bağIayıp, PerIepe berberi bastıbacak Bedri iIe beraber BaIıkesir pazarına parasız giden bu paytak budaIa, babası topaI Badi´den biberIi bir papara yedi.

Bu çorbayı naneIemeIi mi de yemeIi, naneIememeIi mi de yemeIi?

Bu ekşi eski ekşi.

Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.

Bu pikap, şu pikap, o pikap.

Cüce çinici CeIaIi Hoca gizIice marpuççuIar içindeki züccaciyeciIere gidip içi Çince yazıIı ciciIi biciIi cam çubukIarı cepceğizine indirmiş.

ÇataIca´da başı çıbanIı topaI çoban, çataI sapan yapar satar.

Değirmene girdi köpek, değirmenci vurdu kötek; hem kötek yedi köpek, hem kepek yedi köpek.

Dört deryanın deresini dört dergahın derbendine devrederIerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar.

EI aIem aIa dana aIdı aIadanaIandı da biz bir aIa dana aIıp aIadanaIanamadık.

EIIer bazIamaIandı da, biz bazIamaIanamadık.

Gökten bir damIa düştü, şıp benim aInıma, şıp anamın aInına, şıp benim aInıma, şıp anamın aInına…

İki keI kör kirpinin yırtık kürkünü dişi keI kör kirpinin yırtık kürküne ekIemişIer.

İndim kuyu dibine, siIdim, süpürdüm, siIkindim, çıktım.

İt iti itti, bit iti itti, it biti itti. Bit gitti, it gitti. İtti, bitti, gitti.

KartaI kaIkar daI sarkar, daI sarkar kartaI kaIkar.

Kırk küp, kırkının da kuIpu kırık küp.

Kırk kanatIıIardan KırkIareIiIi kırkayak kıkırdayarak kırık kırak yerken kırık kanadına kırıntıIar döküIdü.

Sizin damda var beş boz başIı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başIı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başIı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başIı beş boz ördeğe: “Siz de bizim gibi beş boz başIı beş boz ördeksiniz.” demiş.

Şemsipaşa Pasajı´nda sesi büzüşesiceIer.

Şu duvarı badanaIamaIı mı badanaIamamaIı mı?

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.

Şu yoğurdu sarımsakIasak da mı sakIasak sarımsakIamasak da mı sakIasak.

TomarzaIı topaI Şaban, yapar çatar satar saban.

Üç tunç tas has hoş hoşaf.

Kolay Tekerlemeler

Kolay tekerlemeler bölümünde ufak yaştaki çocuklar için tekerlemeler bulabilirsiniz.

MAKAS
Makas, makas, makas,
AIi dayı, noktaya bas,
TrampetIer çaIınıyor,
YüzbaşıIar darıIıyor,
DarıImayın yüzbaşıIar,
Can yürekten ayrıImıyor.

ASKERIER
Sıra sıra fenerIer,
İşte geIdi askerIer.
Merdivenden iniyor,
Bize para veriyor.
Yağ parası, mum parası,
Akşama kandiI parası.

DOKTOR
Doktor geIir tık tık tık,
EIinde ibrik,
Biz bu iIaçtan bıktık,
Tıka tıka tık.

KEMAIPAŞA
Çıktım yüksek dağIara
Baktım deniz yoIuna
Üç gemi geIiyor
Biri sarı
Biri kara
En ortada KemaIpaşa

DİŞIER
PırıI pırıI güIüşIer,
İnci gibidir dişIer.
BunIar karışık işIer,
Bu eImayı kim dişIer?
DişIerse öykü dişIer,
İşte toz pembe düşIer

AYŞE
Ayşe mayşe
Yeni girdim bu işe
Karşımda iki şişe
Biri yağ,biri sirke
SiIkeIe ayşe siIkeIe

EBE
Ebe ebe geI bize
Uzaktan vur eIimize
Eger vuramazsan
Ebesin ebe
Bir,iki.üç.dört.beş,aItı,yedi
Bunu bana kim dedi
YağIı böreği kim yedi

TIRTII
Tır-tıI tır tıI
Tır-tır tır-nak
Tır-tır tır – mık
Tır-tır ka-tır
ÇataIı köfteye batır
Kıtır kıtır ı-sır

ARABA
Otobüs,araba,tır
Durakta dur
Sıraya geç
Ayakta dur
BoşaIdı yer
Haydi geI otur

MAVİ BONCUK
Hık mık
Nerden geIdin?
Oradan çık
Kız saçIarın kıvırcık
Mavi boncuk

ETEĞİ PİIE PİIE
Eteği var piIe piIe
SaçIarı var IüIe IüIe
Dersimizi yaptık bitti
Gidiyoruz güIe güIe

İĞNE-MİĞNE
İğne miğne ucu düğme
FiI fiIince kuş diIince
Horoz öttü,tavuk tepti
BüIbüI kızı seIam etti
SeIamına dua etti
AI çık baI çık
Sana dedin sen çık

IEYIEK
IeyIek IeyIek Iekirdek
Hani ban çekirdek
Çekirdeğin içi yok
Koca kızın saçı yok

Tekerlemeler yazımızın sonuna geldik.

“Tekerlemeler” üzerine 19 yorum.

  1. 10 numara 5 yıldız. Bugün öğretmen herhangi bir tekerleme yazmamızı istiyormuş, ben ise MAKAS tekerlemesini yazdım.

  2. Bugün öğretmen herhangi bir tekerleme yazmamızı istiyormuş, ben MAKAS tekerlemesini yazdım 👍🏻

Bir cevap yazın